AANBOD

In de SUMMAklas wordt uiteraard ook gewerkt aan de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Dit gebeurt echter in compacte vorm. Er wordt gekeken welke stof een leerling al beheerst om onnodige herhaling te voorkomen. 

We vinden het naast de cognitieve uitdaging ook erg belangrijk aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen een beroep op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en daarom heeft (leren) reflecteren ook een prominente rol. 

Verder is er veel aandacht voor onderzoekend leren, probleemoplossend denken, creatief denken en leren leren. Het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten met kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid die zich goed kunnen verplaatsen in deze leerlingen.

Een iPad ondersteunt de leerlingen bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.