Protocol overgang van groep 1-2-3

Protocol overgang groep 1 naar 2 naar 3

Lange tijd werd de 1 oktobergrens gehanteerd. Kleuters die voor 1 oktober vijf jaar werden, mochten in het volgende schooljaar naar groep 3. Wie na 1 oktober vijf jaar werd, moest in de regel nog een jaar wachten. In de volksmond werden deze kinderen late leerlingen genoemd. Nu heten zij najaarskinderen. Het zijn dezelfde kinderen, maar de criteria zijn veranderd. Het gaat om maatregelen die de continue ontwikkeling van kinderen waarborgen. Op onze pagina ‘downloads’ vindt u het protocol terug.