Waar staan wij voor?

Openbare Basisschool

O.B.S. Het Tweespan is een openbare basisschool en is daarom toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De missie van onze school is “Samen leren, samen leren leven” hetgeen wij dagelijks in de praktijk brengen. We hebben een actief beleid tegen het pesten. De betrokkenheid van de ouders bij de school stellen wij zeer op prijs.

Naam en korte geschiedenis van de school

De school ligt in de dorpskern Giessenburg en maakt deel uit van de gemeente Giessenlanden. Sinds 1 augustus 1997 is de school gefuseerd met de openbare school in Schelluinen en als fusienaam is gekozen: O.B.S Het Tweespan te Giessenburg en Schelluinen.