Aanwezigheid directie week 2

Maandag 8 januari 2018
Schelluinen
15.30-17.00 Teamvergadering Klim Op, Hoornaar

Dinsdag 9 januari
Giessenburg
8.30-10.30 directieoverleg cluster Giessenlanden, Arkel
11.00 Giessenburg

Woensdag 10 januari
Giessenburg
Niels Wallaard jarig

Donderdag 11 januari
Hoornaar
8.30-10.00 gesprek interne invalpool, Arkel
10.30 Klim Op, Hoornaar

Vrijdag 12 januari
Vrij (Studie Eric)