Bezoek museum ‘Het Reghthuys’

Vandaag zijn de kinderen van groep 6-7-8 naar museum ‘Het Reghthuys’ geweest. Onder enthousiaste begeleiding van 3 begeleiders werden de kinderen rondgeleid door het museum. Een speciaal onderdeel was dit jaar ‘de watersnoodramp in eigen regio’. Op schitterende wijze werd dit middels filmpjes en voorbeelden duidelijk gemaakt aan de kinderen. De kinderen hebben weer een hoop dingen gehoord en gezien over de geschiedenis in onze regio. Wij willen de 3 begeleiders van ‘Het Reghthuys’ hartelijk bedanken voor hun tijd en enthousiasme!